Český ráj

Ubytování Český ráj, penzion v Českém ráji nabízí levné ubytování v Českém ráji s překrásným výhledem do okolí za jedny z nejnižších cen v regionu. Neváhejte navštívit krásy Českého ráje a naplánovat si výlety. Hlavní stránka Český ráj ZDE....


Údolí Plakánek.


Přírodní rezervace Údolí Plakánek je jednou z nejhezčích částí chráněné krajinné oblasti Český ráj. Z velké části za to vděčí majestátnému hradu Kost, který svou siluetou dominuje malebnému údolí přes půl tisíciletí. Na okružní naučné stezce uvidíte lidovou architekturu i šlechtická sídla, projdete se mezi pískovcovými skalami, nadýcháte se čerstvého vzduchu, prosyceného vůní sasanek, kosatců i vzácných orchidejí a třeba dokonce spatříte chráněného raka. Délka trasy: 10, 5 km.
Náročnost: Trasa vede převážně údolími či mírně zvlněnou krajinou a lze ji tedy snadno projít i s dětmi. Pokud plánujete navštívit hrad Kost, zabere výlet celý den. Zdatnější turisti trasu projdou za pět hodin.
Výchozí body: Naučná stezka Plakánek je okružní a první informační tabuli najdete na vrchu Humprecht v obci Sobotka, kde se nachází parkoviště. Odstavit auto je možné také na placeném parkovišti pod Kostí. Nastoupit trasu lze též asi 1 km od Libošovic (po modré turistické trase), kam jezdí vlak.
Informační tabule: Na trase narazíte na 11 informačních tabulí, které vás slovem i obrazem provedou po turistických zajímavostech Plakánku.
Humprecht
Vrch Humprecht, který dominuje obci Sobotka, je důkazem, že velká návštěvnost a zdevastovaná krajina nejdou vždy ruku v ruce. Na kopci stojí od 17. století krásný zámeček, jehož architektura nemá v Evropě obdoby. Přestože po svazích Humprechtu putují v sezóně davy turistů, kteří chtějí stavbu navštívit, stále zde najdeme koberce sasanek, ptačinců a hluchavek. V lokalitě se daří také chráněným orchidejím.
Nepřívěc
Malebná vesnice Nepřívěc působí, jakoby se v čase zastavila kdesi v roce 1800. Na horním konci návsi vítá poutníky kostelík Nalezení sv. Kříže, za nímž stojí osmiboká kamenná zvonice. Při procházce mezi roubenými domky, stodolami, stájemi, chlévy a výměnky vám bude připadat, že jste se ocitli v době svých prababiček.
Krajina Sobotecka
Není to tak dlouho, co byla mírně zvlněná krajina Sobotecka pokryta mozaikou luk, mezí,
prašných cest, ovocných sadů a zelenavých políček. Po nástupu komunismu a zestátňování se
zde rozprostřely gigantické zemědělské areály, jejichž pozůstatky hyzdí krajinu doposud.
Avšak nastávají lepší časy, o čemž svědčí mimo jiné fakt, že se do polí a zbývajících luk vrátily
křepelky.
Semtinská lípa
Semtinská lípa – symbol Sobotecké krajiny – stála nedaleko Semtin od roku 1730. Ve svých
dílech ji opěvovalo několik významných českých básníků a spisovatelů: například Karel Čapek,
Jaroslav Seifert či Jarmila Glazarová. Z kdysi košatého stromu zbyl smutný pařez. Lípa padla
při bouři v květnu 2000. O rok později zde byla vysazena její nástupkyně.
Kost
Majestátný hrad Kost byl postaven ve 14. století. Ze všech stran jej kryjí zalesněné kopce,
tak ho na své cestě spatříte až na poslední chvíli. Tím spíš na vás zapůsobí svojí velkolepostí.
Prohlídka trvá od 30i do 110i minut (záleží na tom, jaký okruh si vyberete), s čímž je
třeba počítat, chcete-li ji během výletu absolvovat.
Plakánek
Údolí Plakánek, stáčející se kolem říčky Klenice, je jedním z nejkrásnějších míst Českého
ráje. Místo, z něhož je hezčí výhled na Kost, byste hledali stěží. Příroda Plakánku je se
svými měkkými koberci zelenavé trávy a kolmými hranami pískovcových skal úchvatná. Daří
se zde borovicím s podivně zkroucenými kmeny, borůvčí, vřesu a brusinkám stejně jako
bujným kapradinám a ztepilých jilmům. V údolí si můžete prohlédnout skalní obydlí Barušky,
ve kterém se pravděpodobně žilo ještě za první světové války.
Pilský rybník
Na Pilský rybník narazíte asi v půli cesty Plakánkem. Údolí je zajímavé jak pro botaniky, tak
zoology. O jeho čistotě svědčí výskyt chráněných raků říčních, kteří mají velké požadavky na
kvalitu vody. Když budete mít štěstí, můžete zahlédnout srnku, zajíce, tchoře, jezevce
nebo kunu. Hrad Kost obývají přes zimu netopýři – hlavně vrápenci malí.
Roubenka
Studánka Roubenka láká k odpočinku a posezení nejednoho turistu. Nejkrásnější je to tu na
jaře, kdy z trávy vykouknou bělavé květy bledulí. Těsně pod Roubenkou se nachází silný
pramen, který byl využit k zásobování Sobotky křišťálově čistou vodou.
Poráň
Krás sobotecké krajiny si všimli už pralidi. Na skalnaté ostrožně nad údolím se nachází nejstarší
archeologická lokalita v Českém ráji – Poráň. Patrně byla obydlena už v mladší době bronzové,
tj. ve 14. až 10. století před Kristem. Tenkrát zde stála asi 100 metrů dlouhá hradba, z níž
zbyla do současnosti jen mírná vlna v terénu.
Lomy
Kvádrové pískovce v Plakánku využívali lidé k stavbě svých domů dlouhá staletí. Po lamačích
kamene zde zůstaly lomy se svislými stěnami, které tu a tam zdobí vyryté podpisy dělníků.
Pískovec se těžil ručně, a to nešlo vůbec jednoduše. Veškerý kámen byl proto zpracován a kolem
lomů není žádný odpad. Na skále u Pilského rybníka jsou vidět dvě zajímavé rytiny: legenda
o svatém Jiří z roku 1764 a čtveřice lomařských nástrojů – palice, klín, lopata a špičák.
Vesec
Vesec je malebná vesnička s roubenými domky, jejichž štíty zdobí tzv. záklopy – prkna s
datem vzniku stavby. Šimůnkův statek pochází z roku 1787, ostatní domy jsou o pár desítek let
mladší. Zajímavé je vesecké sousoší Nejsvětější trojice, na němž je mimo jiné zobrazena svatá
Starosta. O této světici se vypráví, že si vymodlila plnovous, aby se nemusela vdávat. Námět
pověsti využil v žertovné básničce o Vesci známý český básník Fráňa Šrámek.


Střehomský mlýn.

Ubytování Český ráj, Penzion Český ráj, Penzion Turnov, Ubytování Turnov